Verksamhetsfotografering eller bildbyråbilder

Hur skapar man egentligen ett företags identitet? Min uppfattning är att nyckeln ligger i ett helhetstänk i marknadsföringen. Människorna man möter på företaget, produkterna och tjänsterna men också hur de på olika sätt kommunicerar med sin omvärld. Men vilken roll spelar bilder i detta, och hur viktiga är bilderna för helheten?

De flesta företag använder sig idag av bilder i sin marknadsföring. Bilder som är tänkta att återspegla verksamheten, imagen, ge ett intryck av professionalitet och inge förtroende. Många vänder sig idag till bildbyråer för att hitta just de bilder som kan uppfylla dessa kriterier. Man får då bilder med professionellt sminkade modeller, obekvämt cleana miljöer och på något sätt lite opersonligt innehåll… Opersonligt, varför då? Jo därför att människorna på bilderna kommer kunden aldrig att möta på detta företag!
Visst kan detta fungera bra om man är ett företag eller organisation där man i princip aldrig träffar sina kunder face to face som tex telecomföretag eller webbaserad tjänst etc. Om man däremot är ett företag som vill möta sina kunder, bygga förtroende och skapa en personlig kontakt, hur funkar bildbyråbilderna då?

Jag vill inte på något sätt undervärdera bildbyråns funktion eftersom jag jobbar själv med att leverera bilder till bilbyråer, men jag ser även att många företag använder bilderna i för stor utsträckning och på fel sätt. Dessa tankar har gett mig inspiration att fylla ett behov som jag tycker finns men som många företag förmodligen inte ens vet att de har.

När jag tänkt igenom detta några gånger och bollat mina resonemang mot människor i min omgivning så har responsen gjort att jag nu lanserar en ny tjänst som kan ge vilket företag som helst en mer personlig marknadsföring genom bilder. Bilder som är fotograferade på plats med faktiska medarbetare från den egna verksamheten. Jag kallar produkten för ngt så lökigt som ”Flugan” (efter den berömda ”flugan på väggen”) klicka här för att läsa mer om hur jag kan ge ert företag den äkta bilden av er verksamhet.