Pjonk – Matfotografering

Pjonk är ett informationsmaterial för att inspirera unga människor till mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Materialet marknadsförs av Tionto kreativ verkstad och är under ständig utveckling tillsammans olika experter på området. Till materialet behövdes det fotograferas bilder på olika råvaror och färdiga måltider upplagda på tallrik.

pjonk.se